Přejít na Ducati Scrambler

Zásady zpracování osobních údajů

 

Obchodní společnost MOTO ITALIA s.r.o., se sídlem Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 15 – Hostivař, IČ:25427091, DIČ:CZ25427091 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 132 162 (dále jen „správce “) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od 25.5.2018 informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb.

 

Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Osobní údaje

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, dodací/fakturační adresa (ulice a číslo orientační, město, PSČ), telefon, IČO, DIČ, název firmy, za účelem registrace do databáze zákazníků správce.

Účel zpracování

Vyplněním registrace zákazník souhlasí se zařazením a zpracováním všech vyplněných osobních údajů uvedených v přihlášce, jakož i dalších údajů poskytnutých při vzájemném obchodním styku či v souvislosti s účastí ve věrnostním programu.

Osobní údaje zákazníka jako je jméno a příjmení, adresa (dodací i fakturační), kontakt e-mailový i telefonický jsou potřebné pro realizaci obchodní transakce, dodání zboží a k marketingovým akcím zaměřeným na zlepšení nabídky pro konkrétní uživatele dle zadaných údajů a k adekvátním odměnám ve věrnostním klubu na základě vyplněných informací. Telefonní číslo může být použito i v rámci komunikace jako je informování o dostupnosti zboží. Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz v případě odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

Souhlas se zpracováním lze vždy upravit zasláním žádosti na e-mail: eshop@ducati-czech.cz.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou: IT specialistů, zajišťujícím provoz webu ducatishop.cz, marketingové analýzy a e-mailing, dopravců v případě zaslání zboží a poskytovatelů platebních služeb

Povinnost poskytnout osobní údaje

Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy. Zákazník je povinen své osobní údaje (ať již sdělené při registraci, v rámci svého uživatelského účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu či jinak) uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně svých osobních údajů. Změny v osobních údajích lze sdělit správci buď prostřednictvím svého uživatelského účtu, nebo oznámením změn osobních údajů na adresu správce eshop@ducati-czech.cz.

Přihlášení k newsletteru

Za účelem zasílání informačního newsletteru s novinkami a obchodními sděleními budou osobní údaje zpracovány v rozsahu: e-mailová adresa, a to na dobu pěti let od vědomého souhlasu s jejich zpracováním.

Doba zpracování

Osobní údaje budou uchovány po dobu pěti let od vědomého souhlasu s jejich zpracováním.

Poučení subjektu údajů

Zákazník má vůči správci zejména právo na:

  1. přístup k osobním údajům, které se ho týkají vč. poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Správce má právo za poskytnutí druhé a další kopie zpracovávaných osobních údajů požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující administrativní náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  2. opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají,
  3. výmaz osobních údajů, které se ho týkají (právo být zapomenut),
  4. omezení zpracování údajů, které se ho týkají,
  5. vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají,
  6. přenositelnost údajů, které se ho týkají, k jinému správci,
  7. odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, aniž by takovým odvoláním byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
  8. podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů),
  9. oznámení porušení zabezpečení osobních údajů, jsou-li pro toto oznámení splněny zákonné podmínky, zejména hrozí-li vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů.

Při uplatňování svých práv je zákazník povinen kontaktovat správce buď prostřednictvím svého uživatelského účtu, nebo oznámením na adresu správce obchod@ducati-czech.cz.

Kontaktní údaje Správce:

MOTO ITALIA s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel.: +420 724 272 474, e-mail: eshop@ducati-czech.cz

V Praze dne 25.5.2018

Přihlášení

Zapomenuté heslo? Pošleme Vám nové.

Zaregistrovat se